Het doel van een project is om iets nieuws te realiseren, om te ondernemen en dus risico’s te lopen. Soms zijn risico’s voorspelbaar, vaak echter niet. Van te voren kan een inschatting worden gemaakt van de te verwachten risico’s, als de risico’s te groot blijken kan worden besloten het project niet uit te voeren. Zijn de risico’s en onzekerheden te overzien en worden ze verantwoord geacht dan kan het project worden gestart. Door het project in de tijd te faseren wordt het mogelijk om per projectfase een nieuwe afweging te maken en op basis daarvan te besluiten of het het project moet doorgaan of niet. In die zin is het faseren van een project en het introduceren van specifieke beslismomenten aan het einde van een projectfase een middel om risico’s en onzekerheden beheersbaar te maken. Risicomanagement is het op systematische wijze opsporen van risico’s en onzekerheden, het benoemen van mogelijke oorzaken en gevolgen, het bepalen van het ‘gewicht’ of ‘ernst’ van het betreffende risico en het bepalen van de beheers strategie. Uijlenhoet Planning & Advies voert risicomanagement uit door het toepassen van de Risman¬© methode. Wij gebruiken hiervoor bij voorkeur onze eigen risicomanagement software Riskbase¬©