Om projecten succesvol binnen de gestelde randvoorwaarden van: scope, kwaliteit, geld, tijd en middelen te kunnen uitvoeren is een adequate beheersing van deze aspecten essentieel voor ieder project.

Daarnaast is het voor een projectteam belangrijk zich bewust te zijn van de risico’s die gemoeid zijn met het project. Zeker wanneer een project geconfronteerd word met een groot aantal risico’s is het van belang de focus te houden op belangrijkste risico’s en daarvoor adequate maatregelen te nemen. Als al deze projectbeheersingsaspecten in alle fasen van het project integraal worden benaderd wordt de consistentie en voorspelbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie geborgd. Uijlenhoet Planning & Advies helpt projectorganisaties bij het opzetten en implementeren van deze visie.