Probabilistisch Plannen is een planningsmethode waarin de risico’s (bijzondere gebeurtenissen), normale onzekerheden en eventueel scenario’s in de planning zijn opgenomen. Bij een probabilistische planning wordt de haalbaarheid van de planning inzichtelijk gemaakt na het uitvoeren van een Monte Carlo simulatie op de planning. Doel hiervan is een betrouwbare en haalbare tijdsplanning te kunnen presenteren.

Een ander belangrijk aspect is de impact van de op tijd gekwantificeerde risico’s te bepalen. Dit is namelijk weer belangrijke stuurinformatie voor de project-/contractmanager.

Voor wie is een probabilistische planning bedoeld?

  • Het Projectteam: het projectteam weet op basis van PPI op welke projectonderdelen zij vooral moeten sturen om op tijd klaar te zijn. En om veranderingen in de tijdsafspraken te bespreken met opdrachtgever of externe stakeholders.
  • De Opdrachtgever: de opdrachtgever gebruikt PPI om goed geïnformeerd te zijn over de voortgang van een project en om besluiten te kunnen nemen over veranderingen in tijd.
  • De Omgeving / externe stakeholders: om project en omgeving qua planning op elkaar te kunnen afstemmen.

Uijlenhoet Planning & Advies past deze techniek al jarenlang met succes toe, niet alleen in infrastructurele projecten. Neem contact op voor meer informatie, wij staan u graag te woord!